Kontakt

NIP: 782-20-82-909
REGON: 639533055 Sąd Rejonowy w Warszawie
KRS: 0000049274
Kapitał Zakładowy 1.320.000 PLN wpłacony w całości

Napisz do nas