RADA NADZORCZA

Przewodniczący:
Tadeusz Lech

Członkowie :
Anna Pomichter-Karpińska
Ryszard Skrzecz
Krzysztof Michalski

Uczestniczymy w projekcie:

Jesteśmy członkiem:

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

Jesteśmy laureatem:

Gazele Biznesu

Używamy CDN:

Używamy CDN