Korzyści z przystąpienia do Sangroup

SANGROUP – najwyższa jakość i profesjonalizm w działaniu.

Grupa Handlowa Sangroup to organizacja zrzeszająca w chwili obecnej 25 firm działających w branży instalacyjno-sanitarnej, swym zasięgiem obejmujące teren całej Polski. Firma działa na rynku od 1999 roku.

Poprzez skonsolidowane działania oraz zwiększoną siłę przetargową , swym członkom oferujemy:

  • zwiększenie potencjału i udziału w rynku
  • negocjacje i zawieranie umów handlowych na najlepszych warunkach
  • monitorowanie procesu zakupów- poprzez zintegrowany system wspólnych zamówień stwarzamy możliwość uzyskania większych efektów , zarówno pod względem cenowym, jak i logistycznym
  • stałe monitorowanie rynku, bieżące analizy ekonomicznej opłacalności i rentowności sprzedaży
  • szereg szkoleń branżowych i biznesowych, dających możliwość rozwoju oraz podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji partnerów zrzeszonych firm
  • skuteczne przekazywanie informacji potrzebnych do realizacji celów i zadań Grupy
  • stosowanie nowoczesnych technologii w procesie przepływu informacji.

 

Kontakt

Grupa Handlowa SanGroup Sp. z o.o.
ul. Grochowska 42 lok. 6/7

04-282 Warszawa

 

NIP: 782-20-82-909
REGON: 639533055
KRS: 0000049274
Sąd Rejonowy w Warszawie
Kapitał Zakładowy 1.320.000 PLN wpłacony w całości

więcej

Uczestniczymy w projekcie:

Jesteśmy członkiem:

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

Jesteśmy laureatem:

Gazele Biznesu

Używamy CDN:

Używamy CDN